Sprzątanie wspólnot mieszkaniowych

Dzięki dobrej organizacji naszej pracy, jesteśmy w stanie utrzymać w czystości budynki oddalone od siebie na rozległym terenie. Dbamy kompleksowo o czystość budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem klatek schodowych, korytarzy, wind, piwnic, strychów oraz terenów do nich przyległych.

Podejmujemy się cyklicznej obsługi obejmującej:

  • odkurzanie,
  • zmywanie,
  • czyszczenie,
  • zamiatanie.

Dodatkowo oferujemy:

  • mycie okien,
  • dezynfekcje pomieszczeń,
  • sprzątanie po remoncie,
  • koszenie trawników.

Blok

Jak sprzątamy pomieszczenia wspólnot mieszkaniowych?

Pomieszczenia w obiektach wspólnot mieszkaniowych wymagają zastosowania odpowiednich preparatów czyszczących i konserwujących. Do każdej nawierzchni potrzebujemy właściwego środka, dbając o to, by jej nie zarysować i nie narazić na zniszczenia mechaniczne. Stosujemy preparaty konserwujące, zabezpieczające często używane powierzchnie. Tereny przylegające do budynków zamiatamy i sprzątamy z pozostawionych śmieci, a także kosimy trawę i dbamy o zieleń.


Kobieta trzymająca ścierkę i płyn do mycia